Gezinoporde homepage

De opvoeding van kinderen is wezenlijk voor de toekomst van onze samenleving. Desondanks vormen opvoeders tegenwoordig een kwetsbare groep. De politiek is al jaren geen betrouwbare partner gebleken, deskundigen spreken elkaar tegen en ook maatschappelijk is er weinig waardering.

Volle gezinsagenda

Doordat steeds meer opvoeders het gezinsleven combineren met activiteiten buitenshuis is de beschikbare gezinstijd sterk gedaald, terwijl de gezinsagenda steeds voller wordt. Het vraagt veel van opvoeders om zich onder deze omstandigheden staande te houden.

Balans vinden

Het is algemeen bekend dat vooral ouders van jonge kinderen moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden. Ook kunnen bijzondere omstandigheden de balans (tijdelijk) verstoren. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, een beperking, mantelzorg, gezinsuitbreiding, verhuizing, echtscheiding, een nieuwe baan of top-sportende kinderen.

Voorkomen beter dan genezen

Hulp wordt vaak pas geboden als het kwaad al is geschied: overbelaste ouders en/of kinderen met problemen. Reguliere hulp richt zich vooral op de ouders en/of hun kinderen. Ik ben van mening dat veel winst te behalen valt door de gezinsonderneming beter te organiseren. Een goed georganiseerd gezin schept ruimte voor ontwikkeling!

 

Nanda Boersma-Koeman
E-mail: info@gezinoporde.nl
Mobiel: 06-21968865